Anders leven

Zou het zo werken? Wie de dood in de ogen heeft gekeken leeft anders. Bewuster? Mensen die een bijna-dood ervaring hebben, zwaar ziek of burnout zijn geweest verhalen wel over het stil gezet zijn bij de essenties van het leven. In die verhalen komen overigens social media, targets, werkuren en feesten zelden als hernieuwde ontdekkingen over de zin van het leven op tafel.

In Zuid-Korea heeft men een goedkopere en snellere manier om tot dat inzicht te komen. In het Hyowon Healing Center in Seoul kan men sinds 2012 een gratis begrafenis voor levenden ervaren, stond in Trouw van . In een workshop ligt je dan 10 minuten in een gesloten kist. Zou het werken?

Naar het overzicht