Samen uitvaart maken

Een uitvaart maken is vooral een kwestie van luisteren. Dat doe ik dan ook. Ik ben de uitvaartspreker die luistert. Naar je verhaal, naar wat gezegd wordt (en niet gezegd wordt), naar wat er ‘gebeurt’, naar de betekenis die overledene heeft gehad en wat je met hem of haar hebt meegemaakt. Het kan allemaal vertaald worden in woorden en vormen die in de afscheidsdienst een plek krijgen.

“De uitvaart begint aan tafel”, zeg ik altijd. Het voorbereidingsgesprek. Ik vraag, ik luister, ik vraag door, ik noteer en adviseer. Hier aan die tafel, met alles wat over de lippen gaat en uit de laadjes van het geheugen tevoorschijn komt, worden de eerste stappen gezet van jouw persoonlijke afscheid.

In het voorbereidingsgesprek hoor ik graag eerst het verhaal over het leven van en met de overledene. Zo krijg ik ‘beeld’ bij hem of haar. Daarna bespreken we de ingrediënten voor de afscheidsdienst. “Wat gaan we doen? Wat hebben jullie al in gedachten dat er moet gebeuren?”. Met de ingrediënten die er dan op tafel komen maken we een 1e versie van het draaiboek. Met daarin de afspraken over muziek, sprekers, de wijze van binnenkomst en afscheid, gebruik van beeldmateriaal, zo je wilt een gedachtenisprentje etc. Deze 1e versie van het draaiboek stuur ik binnen 12 uur na het gesprek toe en kan nadien altijd nog verder ingevuld/aangevuld/gewijzigd worden. Ik kan de muziek downloaden en aanmelden bij crematorium/begraafplaats en het beeldmateriaal daar aanleveren.

Creatief, ‘alles’ kan. Vertel me je verlangen, stel je vraag en we vinden er – linksom of rechtsom – een vorm voor in de afscheidsdienst. Zelf hou ik er ook van om creatieve vormen te gebruiken. Soms kan een typerend voorwerp of kenmerkende uitspraak of vorm al heel sprekend zijn.

Ik vertel. Ik lees mijn tekst niet voor van lappen papier. Ik werk met mindmapping: woordwolkjes met trefwoorden aan de hand waarvan ik vrijuit kan vertellen. En kan inspelen op wat er in de zaal gebeurt.

Ook christelijke uitvaart. Ik ben christen en daarnaast ook nog baptistenpredikant. Uit mijn persoonlijke levensovertuiging en professionaliteit kan ik een christelijke uitvaart verzorgen of een uitvaart met christelijke elementen. Dat geldt voor het brede spectrum van de protestantse geloofsbeleving en ook voor de eenvoudige delen van de rooms-katholieke liturgie en rituelen.

Voor iedereen. Ik verzorg uitvaarten voor iedereen, los van iemands leven of levensovertuiging. Ieder mens verdient een waardige uitvaart.

Samenwerking met uitvaartondernemingen. De meeste uitvaartondernemingen in de regio Arnhem-Nijmegen kennen mij. Een uitvaart voorbereiden doe ik in nauw samenspel met hen, ik neem ze mee in het proces van de ‘draaiboeken’ e.d. U kunt bij hen gerust naar mij vragen. Ik werk o.a. samen met: DELA, Monuta, Iris & de Mol (Rheden), Ilya Uitvaartzorg (Elst), Klopper & Kramer (Nijmegen), Kramer Uitvaartverzorging (Arnhem), Passant Uitvaartzorg (Randwijk), Cornelissen Uitvaartverzorging (Elst), Jurgen Theunissen Uitvaartzorg (Arnhem), Memora Uitvaartverzorging (Zevenaar).