Tarieven per 1 januari 2024

Het tarief voor elke uitvaart is €575 all-in + reiskosten à  €0,23 per km. Er wordt geen BTW berekend (0%-tarief).

All-in betekent:

  • Een gesprek vooraf, waarin we ‘het verhaal’ van de overledene als het ware tevoorschijn luisteren en de eerste puzzel leggen hoe we samen de uitvaartceremonie vorm gaan geven.
  • De voorbereiding van de uitvaart: het maken van een draaiboek en alles wat nodig is om de uitvaart organisatorisch en inhoudelijk goed te laten verlopen.
  • Het leiden van en spreken op de uitvaartceremonie.
  • Indien gewenst: het schrijven van teksten voor een gedachtenisprentje (kost niets extra).
  • Indien gewenst (bij christelijke uitvaart): een overdenking, gebed, zegening.

Een extra voorgesprek, bijv. nog bij leven van degene die komt te overlijden, is mogelijk. In dat geval komt er €75 bovenop de standaardprijs van €575.

Betaling en verzekering

Voor de betaling zijn er twee mogelijkheden:

  1. Als u mij rechtstreeks opdracht geeft voor het begeleiden van en spreken op een uitvaart, ontvangt u de rekening van mij (Getijde 119).
  2. Als u de opdracht aan mij via de uitvaartondernemer laat verlopen, ontvangt u de rekening van de uitvaartondernemer. Op diens factuur staat dan ook mijn vergoeding vermeld.

Als u een uitvaartverzekering heeft kunt u in veel gevallen de rekening voor mijn diensten indienen bij die verzekeringsmaatschappij. De kosten van de uitvaartspreker kunnen dan vergoed worden vanuit de post 'vrij besteedbare ruimte'. De omvang van die vergoeding is afhankelijk van de uitvaartverzekering die u heeft afgesloten.