De uitvaartspreker die luistert

De uitvaartspreker die luistert.

Dat is wie ik ben in 4 woorden. Zo werk ik. Want zo ben ik. Twee oren en 1 mond.

Laatst las ik over de Regel van Benedictus. Sint Benedictus was een monnik die bijna 1500 jaar geleden leefde en diverse kloosters stichtte. Voor het samenleven in die kloosters schreef hij zijn ‘Regel van Benedictus’. Prachtig, het is pure wijsheidsliteratuur van en voor alle tijd. Waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven zijn de tips over levenshouding ook anno 2023 actueel en goed toepasbaar.

Benedictus opent in de proloog van zijn Regel met misschien wel het belangrijkste woord: “Luister…”. Dat typeert hem. En dat typeert ook mij, merk ik. Vandaar hieronder een paar woorden van toelichting en overdenking hierover uit ‘Benedictijnse inspiratie voor elke dag van het jaar’ van Johanna Domek (Uitgeverij Ten Have, 2006), pag. 21:

Het woord ‘luisteren’ is een van de grondwoorden van elke levende spiritualiteit en dus natuurlijk ook van de benedictijnse. Voor Benedictus begint alles ermee. Het gaat om een goede manier van luisteren naar God en naar de mensen. Want een mens kan onmogelijk twee verschillende grondhoudingen tegelijk innemen.

Tot goed luisteren behoort dat je stil en opmerkzaam kunt zijn, wakker bent en waarneemt wat er is, aan het woord laat komen en laat uitspringen en doordringen wat er leeft.

Niet goed luisteren vindt altijd plaats wanneer het iets wegheeft van nieuwsgierigheid of afluisteren. Goed luisteren staat misschien ‘in het teken van de vraag’, maar mist altijd de bijsmaak van het verhoor’.

Ik luister graag naar u.

Naar het overzicht