Samenvatting

Op 6 januari was de uitvaart van emeritus-bisschop Harrie Smeets in de Sint Christoffel kathedraal van Roermond. Hij overleed op 63-jarige leeftijd als gevolg van een hersentumor die 2 jaar geleden ontdekt werd. Hij kon hierdoor minder dan 5 jaar bisschop zijn.  

In de uitvaartviering stond een portretschilderij aan de ene kant van de kist en een afbeelding van zijn wapenschild aan de andere zijde. Op het wapenschild zijn wapenspreuk: “In Gods naam mensen liefhebben”. In een paar woorden heeft hij daarin zijn levensmissie samengevat.

Op de kist 2 voorwerpen, beter gezegd instrumenten, waarmee hij zijn missie heeft willen verwerkelijken: zijn stola en de kelk voor de viering van de eucharistie.

Ik moedig nabestaanden in het voorgesprek ook altijd uit om typische voorwerpen van overledene bij of op de kist te zetten. Iets waarvan iedereen zal zeggen: ja, dat hoort helemaal bij hem of haar. Soms zelfs sprekender dan een foto.

Hoe zou jouw leven in een typisch voorwerp of in een wapenspreuk kunnen worden samengevat?

Naar het overzicht