Wat doe ik?

Begeleiding en zorg op maat

Wat ik voor u kan doen is afhankelijk van wat uw wens is bij een uitvaart. De ene persoon zal willen dat ik 'alles' uit handen neem van een uitvaartdienst. Een ander heeft uitgesproken ideeën en wenst dat die zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd worden. Daar tussenin zitten de mensen die graag een sparringpartner willen hebben bij het samenstellen van de uitvaartceremonie: samen zoeken, een uitvaartspreker die structuur geeft aan de dienst en die samen invult en uitvoert met nabestaanden. Het kan allemaal. Mijn bijdrage als uitvaartspreker wordt op de maat van uw situatie en wensen gesneden.

Wat kan ik allemaal doen?

  • Samen met nabestaanden en de uitvaartverzorger de periode tot en met de uitvaartdienst inrichten. Meedenken en adviseren over de keuzes die daarin zijn.
  • Adviseren in of het daadwerkelijk schrijven van teksten voor bijv. de rouwkaart, advertentie, de bedankkaart of het gedachtenisprentje, het In Memoriam, een uitvaartliturgie(boekje).
  • Het leiden van en spreken in de uitvaartdienst. Het spreken kan zijn: het levensverhaal, een overdenking etc. De invulling van de dienst bereid ik zo veel mogelijk samen met de betrokken nabestaanden voor.
  • Pastorale zorg op weg naar het sterven: stervensbegeleiding voor de stervende, bijstand voor de aanstaande nabestaanden. Pastorale nazorg aan nabestaanden: leren omgaan met rouw en verdriet.
  • Hulp bij het vinden van de weg naar de juiste hulpverlening in de periode na het overlijden en de uitvaart.
  • Voor wie zijn/haar eigen uitvaart of die van een naaste wil voorbereiden: een voorbereidend gesprek bij leven voeren en de wensen vastleggen in een document voor de nabestaanden.

Samenwerking met de uitvaartondernemer

Van de uitvaartondernemer krijgt u een uitvaartverzorger ter beschikking. Hij of zij zorgt voor de praktische en logistieke kant van de uitvaart. De verzorging en opbaring van de overledene, de bekendmaking (drukwerk, advertentie), mogelijkheden om afscheid te nemen, de reservering van locatie & dag van de begrafenis of crematie, het vervoer, de kist, de bloemen, diverse formaliteiten, verzekeringen etc.
Als uitvaartspreker zorg ik met name voor de inhoud van de uitvaartdienst: de voorbereiding (met alle keuzes) en de uitvoering. Daarin werk ik nauw samen met de uitvaartverzorger. Wij vullen elkaar aan. Zo u wilt kan de facturering voor mijn aandeel als uitvaartspreker via de uitvaartonderneming verlopen.