Werkwijze na overlijden

Als iemand net is overleden

U neemt contact op met de uitvaartondernemer. Met hem of haar regelt u de eerste praktische en logistieke zaken die nodig zijn voor de uitvaart. Bij de uitvaartondernemer kunt u naar mijn diensten vragen. Ik werk al met een aantal uitvaartondernemingen samen (zie kader). U kunt mij ook rechtstreeks telefonisch benaderen. We maken een afspraak om samen de uitvaart zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden. Ik neem de afstemming met de uitvaartondernemer voor mijn rekening.

Wat doe ik?

Bij de eerste bespreking vraag ik u naar uw wensen en verwachtingen rondom de uitvaart. Met die insteek neem ik deel aan de voorbereidingen voor de uitvaart.
Mijn manier is: luisteren, kijken, luisteren. Vragen stellen, samen zoeken en concreet adviseren. Samen bekijken wat nodig en passend is. Wat recht doet aan de overledene én wat goed doet aan de nabestaanden. En om dat in woorden, beelden, rituelen en symboliek vorm te geven. Zo maken we samen 'de puzzel' compleet. Daarin ben ik tamelijk vormvrij - niet gebonden aan vaste regels. Er is veel mogelijk, ook in creatieve inbreng van uw of mijn zijde. U bepaalt zelf wat er wel en wat er niet verteld of gedaan wordt.
In een voorgesprek bereiden wij zo samen de uitvaartdienst voor. Via telefoon en email kunnen nadere details worden geregeld en de opzet van de uitvaart (die stel ik voor u op) worden uitgewisseld. 

Voor elke leeftijd; religieus én niet-religieus

Ik ben uitvaartspreker voor iedereen. Daarin maak ik geen onderscheid in achtergrond, leeftijd, overtuiging, omstandigheden e.d. Hooguit zal het verschil maken in de accenten die ik, samen met u, leg. Uitvaart is maatwerk.

Ik heb ervaring in het begeleiden van uitvaarten van kinderen en in die van volwassenen van diverse leeftijden.

Omdat ik christen ben, ben ik goed thuis in de christelijke rituelen rondom sterven en uitvaart. Met evenveel betrokkenheid en bewogenheid werd en word ik ingezet bij de uitvaart van mensen die niet-religieus zijn. Ook hierin weet ik goede en creatieve vormen te vinden om een uitvaart op een bijzondere manier te laten spreken.

Ik ben uitvaartspreker voor iedereen.

Samenwerking met uitvaartondernemingen

U kunt bij elke uitvaartonder-neming naar mij vragen.

Uitvaartondernemingen die mij al kennen en met wie ik regelmatig samenwerk in de regio Arnhem-Nijmegen en rondom:

  • DELA
  • Jurgen Theunissen Uitvaartzorg
  • Monuta
  • IRIS & De Mol (Rheden)
  • Passant Uitvaartzorg (Betuwe)
  • Ilya Uitvaartzorg (Arnhem)
  • Natasja Huting Uitvaartbegeleiding (Arnhem)
  • Uitvaartverzorging Kramer (Arnhem)

Werkgebied: regio's Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn, Achterhoek, Betuwe, Ede-Veenendaal en Brabant. Ook daarbuiten is bespreekbaar.

Betrokken bij: Hospice Rozenheuvel in Rozendaal (als weekopener)